Kayıt formu yalnızca sunum yapan yazar tarafından doldurulacaktır.
Katılım belgesi sunumu yapan katılımcı adına düzenlenecektir.
Çalışmanın tüm yazarlarının isimleri katılım belgesinde yer alacaktır.
Yalnızca kayıt formuyla yapılan başvurular kabul edilecektir.
Kayıt son tarihi 05 Ağustos 2024’tür.
Ödeme son tarihi 10 Ağustos 2024’tür.
Tüm yazarların ORCID numaralarını yazmaları gerekmektedir.
Tüm yazarların e-posta ve bağlı kuruluş adreslerinin yazılması zorunludur.
Öğrencilerin adres olarak bağlı oldukları enstitüyü yazmaları gerekmektedir.
Bildirilerde anahtar kelime ve kaynakça yazılması zorunludur (Özet ve Tam Metin).
Makalenizi Bildiri Kitabı’nda yayınlamayı tercih ettiğiniz takdirde tam metin makalenizin benzerlik yüzdesinin %30’un altında olması ve raporun forma yüklenmesi gerekmektedir.
IFSCOM-E 2024 güncel doçentlik koşullarını sağlamaktadır